ترشی مخلوط همه مواد را بشویید و وقتی آبشان کاملاٌ رفت خرد کنید سیر و فلفل دلمه را ساقه های کرفس را به اندازه ی دلخواه خرد کنید نه خیلی ریز کمی درشت سیرها را حبه کنید و ترشی مخلوط شپله ترشی مخلوط همه مواد را بشویید و وقتی آبشان کاملاٌ رفت خرد کنید سیر و فلفل دلمه را طرز تهیه شور ...